Betingelser for leie

Utstyr

Øvingslokalet leies med full backline;

GUL:

3 gitarforsterkere, 1 bassforsterker, sanganlegg/PA, 3 mikrofoner, 2 stk elpiano, slagverk m/ cymbaler, 1 notestativ, 3 mikrofonstativer, kabler til mikrofoner, 1 Jack kabel, kabel til å koble til tlf/pc (mini-jack). Detaljert utstyrsliste for GUL kan du lese her.

GRØNN:

3 gitarforsterkere, 1 bassforsterker, sanganlegg/PA, elpiano, slagverk m/ cymbaler, 1 notestativer, kabler til mikrofoner, 1 Jack kabel, 3 mikrofonstativer, 3 mikrofoner, kabel til å koble til tlf/pc (mini-jack). Detaljert utstyrsliste for GRØNN kan du lese her.

OBS: Leietaker må selv medbringe instrumenter, trommestikker, jackkabler o.l.

 

Leietaker må svare økonomisk for ødeleggelser av utstyr over normal slitasje, f.eks ved

at trommer blir behandlet mer hardhendt enn normal spilling, ved å ikke slå av elektrisk utstyr, ved direkte hærverk o.l.

 

Utstyret skal IKKE flyttes ut av rommet eller rundt i rommet. Leietaker vil måtte svare økonomisk for tapt utstyr som blir ødelagt eller forsvinner fordi det er flyttet rundt på eller lånt ut. Dersom dette går utover band som øver i etterkant av leietakers øving må leietaker betale kompensasjon. Også dersom utstyr er blitt ødelagt utover normal slitasje og bandet som øver i etterkant får mangelfull øving som resultat av dette.

Etter endt øving er leietaker ansvarlig for at alt utstyr er skrudd av og at kabler er kveilet og hengt opp. Leietaker vil bli fakturert dersom dette ikke er gjort og det medfører til reparasjonskostnader.

Leietaker plikter å varsle utleier om utstyr som er ødelagt eller ikke fungerer.
 
2. Meldeplikt ved ødelagt eller dårlig utstyr

Leietaker har meldeplikt til utleier dersom lokalene er i dårlig tilstand. Det gjelder både ved rotete øvingslokale eller ødelagt/ dårlig utstyr.

Tilgang og øvingstid

For å komme til øvingslokalene benyttes inngangen midt på bygget (med store blå skyvedører).

Adr er Holbergskaien 1.

Last ned gratis-appen JustIN Mobile fra Google Play eller App Store på din mobil.

Appen er din personlige nøkkel som åpner ytterdøren. Det blir tildelt 1 nøkkel pr band. Nøkler utover dette koster 50,- pr stk. OBS: pass på at du har strøm på mobilen!

Til selve øvingslokalet får leietaker en egen personlig kode. Øvingslokalet er kun tilgjengelig for leietaker på tidspunktene som er avtalt. Koden vil kun virke i avtalt tidsrom.

Leietaker kan måtte kompensere økonomisk dersom neste band som øver etter får redusert øvingstid fordi leietaker er forsinket ut av lokalet.

Prisbetingelser
og innbetaling av leie

- Drop in er 150,- pr time. 

- Ønsker du å leie et rom en hel dag (kl 10-24) er det 1200,- (600,- rabatt).

Når du har øvd 8 timer på 1 måned får du 4 ekstra timer GRATIS som må brukes innenfor samme måned (600,- rabatt).

Det er mulig å booke flere drop in-øvinger om gangen og fast øvingstid.

Øving skal forhåndsbetales med Vipps eller faktura. 

Avbestillingsfristen for booket øving er 24 timer før den avtalte øvingstiden. Du vil derfor bli fakturert for øvinger som ikke er avlyst innen denne fristen. 

 

Faktura sendes på epost til bandets kontaktperson. Dersom bandet ikke har betalt via Vipps vil det bli utsendt faktura.

 

Vi ber leietaker sjekke søppelpostkassen sin og/eller ta kontakt med oss dersom faktura ikke er mottatt. Fakturaen skal betales innen forfallsdato.

Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr. Om leietaker ikke betaler etter gitte frister for purring, vil saken bli sendt over til vårt inkassobyrå. Dersom dette skjer gjentatte ganger vil du ikke kunne booke nye øvinger.

Leietakers forpliktelser
Ordensregler

Leietaker plikter til enhver tid å følge gjeldene ordensregler:

  • IKKE flytt rundt på ting (dersom ting ikke er på plass etter øving blir leietaker pålagt et ryddegebyr på 450,-)

  • Ytterdøren skal alltid være låst under øving

  • Det er forbudt å nyte rusmidler (alkohol, sigaretter, annet) i SKURET øvingsrom eller gangareal

  • Sett tomme flasker og bokser i egen dunk

  • Kast snus og søppel i søppeldunken

  • Hold orden og forlat lokalet ryddig (kveile kabler etc.)
    Om bandet ikke har ryddet skikkelig opp etter seg, kan det bli pålagt rydding og vask av lokalet.

  • Sørg for at forsterkere og sanganlegg er slått av før lokalet forlates

  • Påse at døren til øvingsrommet er ordentlig igjen når du forlater lokalet. Dette gjør du ved å trykke på "stjerne".

Hvis leietaker bryter sine forpliktelser kan SKURET:

Pålegge rydding og vask i lokalet og nekte leietaker adgang til SKURET sine lokaler.

Send SMS til Myrna på tlf 98 48 77 80 hvis du skulle ha problemer med å komme inn i lokalet.

Ved bekreftelse av booking samtykker leietaker (og foresatt dersom kontaktpersonen er under 18 år) til

betingelser for leie, og bekrefter å ha lest og forstått disse.